Facebook - Oratorij.net

Dan na oratoriju

Zbiranje
Dvig zastave
Molitev
Zgodba
Kateheze
Delavnice
Velika igra

Datumi oratorijev 2016

20. – 26. junij 2016               

Maribor - Stolnica
Ptujska Gora
Žiče
Kapela

27. junij – 3. julij 2016

Kamna Gorica
Gabrovka
Bizeljsko
Horjul
Cirkovce
Ihan
Kresnice
Ljubljana - Kodeljevo
Ljubljana - Podutik
Petrovče
Sv. Jakob ob Savi
Vir pri Domžalah
Celje - Sveti Duh
Pečarovci
Kamnje
Biljana
Dolenjske Toplice
Grahovo
Homec
Jesenice
Ljubljana - Šentvid
Ljubljana - Štepanja vas
Ljubljana - Trnovo
Maribor - sv. Križ
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Šentvid pri Stični
Šoštanj
Črnomelj
Ljubljana - Fužine
Ljubljana - Polje
Ljubljana - Rudnik
Maribor - Tezno
Metlika
Suhor in Radovica
Žiri
Čatež ob Savi
Ig
Ljubljana - Moste
Novo Mesto - mestni oratoriji
Prebold
Št. Jurij pri Grosupljem
Maribor - sv. Janez Bosko
Ljubljana - Bežigrad
Šentjošt
Krka
Destrnik
Dovje
Koroška Bela
Brezno
Gornja Sveta Kungota
Maribor - Pobrežje
Dolnji Logatec
Žalna
Ivančna Gorica
Tomišelj
Postojna
Velenje
Šmartno pod Šmarno goro
Goriče
Brdo in Zlato polje
Grosuplje
Šentilj v Slovenskih goricah
Dornberk in Prvačina
Stična
Mirna Peč
Ljubljana - Marijino oznanjenje
Vuzenica
Ljubljana - Vič
Laško
Ljubečna
Sv. Rupert v Slovenskih goricah

4. – 10. julij 2016

Maribor - sv. Janez Bosko
Loški potok
Jarše
Trata - Gorenja vas
Bevke
Kokrica
Vodice
Celje - sv. Danijel
Gomilsko
Kranj - Center
Ljubljana - Sostro
Prihova
Ribnica
Zreče
Griže - Ankaran - Liboje (v Ankaranu)
Sevnica
Celje - bl. A. M. Slomšek, SMC Celje
Ljubljana - Rakovnik
Prevalje
Hinje
Kisovec
Kranj - Šmartin
Lenart v Slovenskih goricah
Most na Soči in Volče
Poljane nad Škofjo Loko
Preddvor
Benedikt v Slovenskih goricah
Sv. Vid pri Ptuju
Šentjur pri Celju
Šmartno ob Paki
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trzin
Železniki, Dražgoše, Zali Log
Podnanos
Cerklje na Gorenjskem
Domžale
Ljubljana - Črnuče
Mirenski grad
Nova Gorica - Kapela
Podzemelj
Sodražica
Šmarje pri Jelšah
Šmartno pri Litiji
Sveti Jernej pri Ločah
Turnišče
Slovenska Bistrica
Šentjernej
Cerklje ob Krki
Šentanel (sv. Danijel nad Prevaljami)
Veliki Gaber
Bled
Trbonje
Črenšovci
Teharje
Velika Polana
Planina pri Rakeku

11. – 17. julij 2016

Budanje
Polzela
Preserje
Zagorje ob Savi
Predoslje pri Kranju
Radovljica
Radlje ob Dravi
Šenčur pri Kranju
Mozirje
Preska
Semič
Vuhred
Kočevje
Sežana - Povir
Slivnica pri Mariboru
Šentrupert na Dolenjskem
Dobrovnik
Ponikva
Zibika - Tinsko
Lovrenc na Pohorju
Murska Sobota
Koper - sv. Marko
Loče
Griže - Ankaran - Liboje (v Ankaranu)
Sevnica
Celje - bl. A. M. Slomšek, SMC Celje
Ljubljana - Rakovnik
Komen - Štanjel
Beltinci
Kobilje
Odranci
Col in Podkraj

18. – 24. julij 2016

Vavta Vas
Prečna
Otlica
Cankova
Bogojina
Celje - bl. A. M. Slomšek, SMC Celje
Ljubljana - Rakovnik
Grad in Kuzma
Čemšenik

25. – 31. julij 2016

Sveti Duh pri Škofji Loki
Bakovci
Višnja Gora
Veržej
Vransko
Kobarid
Vrabče
Ljubljana - Rakovnik
Sladka Gora

1. - 7. avgust 2016

Spodnja Polskava
Šmarje - Sap
Lokavec
Besnica pri Kranju
Griže - Ankaran - Liboje (v Libojah)
Cezanjevci

8. – 14. avgust 2016

Brežice – Kapele – Dobova - Artiče
Luče ob Savinji
Sela pri Kamniku
Ljutomer
Bukovščica
Frankolovo

15. - 21. avgust 2016

Sveti Duh na Velikem Trnu
Škofljica
Brezovica
Sv. Jurij ob Taboru
Dobrova
Gorje
Slovenj Gradec in Stari trg
Kotlje
Litija
Smlednik
Videm - Dobrepolje
Dravograd
Moravče
Reteče
Rogaška Slatina
Črni Vrh nad Idrijo
Dobje pri Planini
Ljubljana - Koseze
Radenci
Selca nad Škofjo Loko
Stranje
Žužemberk
Sora
Gornji Logatec
Šebrelje
Podčetrtek, Olimje, Polje
Remšnik
Ovsiše
Šempas in Osek
Vojnik
Šmarjeta
Planina pri Ajdovščini - Šmarje na Vipavskem - Velike Žablje
Gornji Grad
Sv. Jurij ob Ščavnici

22. – 28. avgust 2016

Otočec
Vinica
Borovnica
Maribor - sv. Jožef
Komenda
Šempeter pri Gorici
Bloke - Sveta Trojica - Sveti Vid
Ajdovec
Begunje pri Cerknici
Ilirska Bistrica
Leskovec pri Krškem
Ljubljana - Ježica
Pirniče
Slovenske Konjice
Spodnja Idrija
Šentjanž na Vinski gori
Šentjanž pri Dravogradu
Šentvid pri Grobelnem
Velike Lašče
Vrhnika
Celje - sv. Cecilija
Cerknica
Godovič in Zavratec
Ljubljana - Dravlje
Mengeš
Lesce
Ljubljana - Kašelj - Zalog
Ljubljana - sv. Križ
Šmartno v Tuhinju
Vrhpolje - Vipava
Sv. Jurij v Slovenskih goricah
Sv. Peter pod Svetimi gorami
Dole pri Litiji
Hrenovice
Martjanci
Kopanj
Želimlje
Sv. Jakob v Slovenskih goricah
Svibno
Ljubljana - Šiška
Muta
Rogatec
Križe
Kapla na Kozjaku
Vipavski Križ