Facebook - Oratorij.net

Dan na oratoriju

Zbiranje
Dvig zastave
Molitev
Zgodba
Kateheze
Delavnice
Velika igra

Datumi oratorijev 2017

19. – 25. junij 2017               

Maribor - Stolnica
Poljčane
Žiče

26. junij – 2. julij 2017

Bertoki
Bizeljsko
Brezno
Celje - sv. Danijel
Črnomelj
Destrnik
Dob
Dobrova
Dolenjske Toplice
Dolnji Logatec
Domžale
Dovje
Dramlje
Dvorjane - sv. Martin pri Vurberku
Horjul
Gabrovka
Gornja Sveta Kungota
Grosuplje
Homec
Ig
Jesenice
Kamna Gorica
Kamnje
Koroška Bela
Kranj - Zlato Polje
Kresnice
Krka
Laško
Lenart v Slovenskih goricah
Ljubljana - Fužine
Ljubljana - Marijino oznanjenje
Ljubljana - Moste
Ljubljana - Podutik
Ljubljana - Polje
Ljubljana - Rudnik
Ljubljana - Šentvid
Ljubljana - Štepanja vas
Ljubljana - Trnovo
Ljubljana - Vič
Lom
Maribor - sv. Janez Bosko
Maribor - sv. Križ
Maribor - Tezno
Metlika, Radovica in Suhor
Mirna Peč
Naklo
Nevlje
Novo Mesto - mestni oratoriji
Pečarovci
Petrovče
Pišece
Podnanos
Postojna
Prebold
Ptujska Gora
Slovenska Bistrica
Sodražica
Suha pri Škofji Loki
Sv. Jakob ob Savi
Sv. Rupert v Slovenskih goricah
Šentanel (sv. Danijel nad Prevaljami)
Šentjernej
Šentjošt
Šentvid pri Stični
Šoštanj
Št. Jurij pri Grosupljem
Šturje
Trzin
Videm - Krško
Vir pri Domžalah
Zreče
Žiri

3. – 9. julij 2017

Ajdovec
Beltinci
Bevke
Biljana
Budanje
Celje - Sveti Duh
Celje - bl. A. M. Slomšek, SMC Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerklje ob Krki
Cirkovce
Dobrnič
Dragatuš
Griže (v Ankaranu)
Hinje
Jarše
Kobarid
Kokrica
Kranj - Šmartin
Leskovec pri Krškem
Ljubljana - Bežigrad
Ljubljana - Črnuče
Ljubljana - Gornji trg (angleški oratorij)
Ljubljana - Kodeljev
Ljubljana - Rakovnik
Ljubljana - Sostro
Loški potok
Maribor - Pobrežje
Maribor - sv. Janez Bosko
Mirenski grad
Most na Soči in Volče
Mozirje
Nova Cerkev
Nova Gorica - Kapela
Podzemelj
Poljane nad Škofjo Loko
Preddvor
Predoslje pri Kranju
Prevalje
Ribnica
Semič
Sevnica
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Sv. Vid pri Ptuju
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji
Tišina
Tolmin
Trata - Gorenja vas
Trbonje
Trbovlje
Trebnje
Turnišče
Vodice
Železniki, Dražgoše, Zali Log

10. – 16. julij 2017

Celje - bl. A. M. Slomšek, SMC Celje
Davča
Griže (v Ankaranu)
Kobilje
Kočevje
Ljubljana - Rakovnik
Lovrenc na Pohorju
Murska Sobota
Odranci
Prečna
Preserje
Preska
Radlje ob Dravi
Radovljica
Sevnica
Sežana - Povir
Slivnica pri Mariboru
Sv. Benedikt v Slovenskih goricah
Sveti Jernej pri Ločah
Šentrupert na Dolenjskem
Šenčur pri Kranju
Vuhred
Zagorje ob Savi

17. – 23. julij 2017

Bogojina
Cankova
Dobrovnik
Gomilsko
Hajdina
Kisovec
Ljubljana - Rakovnik
Loče
Otlica
Polzela
Prihova
Sveti Jurij ob Ščavnici
Škocjan in Bučka
Trstenik
Zibika - Tinsko

24. – 30. julij 2017

Bakovci
Brežice – Kapele – Dobova - Artiče
Cezanjevci
Griže (v Libojah)
Ljubljana - Rakovnik
Luče ob Savinji
Sveti Duh pri Škofji Loki
Vavta Vas
Veržej
Vransko

31. julij - 6. avgust 2017

Besnica pri Kranju
Kranj - Center
Lokavec
Sladka Gora
Spodnja Polskava
Šempeter v Savinjski dolini
Šmarje - Sap

7. – 13. avgust 2017

Ljutomer
Sela pri Kamniku
Sv. Jurij ob Taboru

14. - 20. avgust 2017

Bukovščica
Črni Vrh nad Idrijo
Dobje pri Planini
Dravograd
Gornji Grad
Kapla na Kozjaku
Kolovrat
Litija
Ljubljana - Koseze
Ovsiše
Reteče
Senovo
Slovenj Gradec in Stari trg
Sora
Stari trg pri Ložu
Stranje
Sv. Lovrenc - Juršinci
Šempas in Osek
Šmihel pri Pivki
Žužemberk

21. – 27. avgust 2017

Begunje pri Cerknici
Bloke - Sveta Trojica - Sveti Vid
Bohinjska Bistrica
Borovnica
Brezovica pri Ljubljani
Celje - sv. Cecilija
Cerknica
Čatež ob Savi
Godovič in Zavratec
Gorje
Gornji Logatec
Hrenovice
Ihan
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Komenda
Kopanj
Kotlje
Križe
Lendava
Lesce
Ljubljana - Dravlje
Ljubljana - Ježica
Ljubljana - Kašelj - Zalog
Ljubljana - sv. Križ
Maribor - sv. Jožef
Maribor - sv. Magdalena
Martjanci
Mengeš
Moravče
Muta
Nazarje
Otočec
Pirniče
Planina pri Rakeku
Podčetrtek, Olimje, Polje
Ptuj
Radenci
Radomlje
Remšnik
Rogaška Slatina
Rovte
Selca nad Škofjo Loko
Slovenske Konjice
Smlednik
Spodnja Idrija
Srednja vas v Bohinju
Stara Cerkev pri Kočevju
Stična
Sveti Duh na Velikem Trnu
Sv. Jurij v Slovenskih goricah
Sv. Peter pod Svetimi gorami
Šebrelje
Šempeter pri Gorici
Šentjanž pri Dravogradu
Šentvid pri Grobelnem
Škofije
Škofljica
Šmartno v Tuhinju
Velike Lašče
Videm - Dobrepolje
Vinica
Vipavski Križ
Vojnik
Vrhnika

28. - 31. avgust 2017

Boštanj