Facebook - Oratorij.net

Dan na oratoriju

Zbiranje
Dvig zastave
Molitev
Zgodba
Kateheze
Delavnice
Velika igra

Kako poteka običajen oratorijski dan?

Zbiranje

Himna in dvig zastave

Molitev

Zgodba

Kateheze

Delavnice

Velika igra

Podrobnejši dnevni red

(z možnimi časovnimi zamiki/prilagoditvami)

8.00     molitev animatorjev, priprava na dan, pričakovanje in sprejemanje otrok, igre z otroki

9.00     prihod otrok, začetek ob zastavi oratorija, petje kratka jutranja molitev, zgodba

9.45     skupni uvod v katehezo, kateheza

10.45   molitve iz poglavja »Molitve za otroke«

11.10   delavnice (vmes molitev Angel Gospodov

12.30   malica/kosilo, odmor

14.45   popoldanske igre, igre brez meja, velike igre, oratoriada, bazen, skriti zaklad, kolesarska tekmovanje ipd.
           Lahko tudi obisk kakšnega gosta, karaoke, zanimiv sprehod

16.00   sklep oratorija s spuščanjem zastave

16.30   animatorji popravijo prostore, dvorišče ter se zberejo k ovrednotenju (evalvaciji) dneva in zahvalni molitvi.

 

* Vsaj enkrat na teden je v program vključena sveta maša (lahko tudi večkrat; marsikje jo imajo vsak dan).

* Enkrat na teden je običajno izlet, bazen, sprehod, piknik ali kaj podobnega.

* Primerno je, da se oratorij (ali vsaj del otrok oratorija) zaključi oz. sodeluje pri nedeljski sveti maši.