Asistenca - način animacije na oratoriju

Na današnjih poletnih oratorijih se za voditelje dejavnosti uporablja izraz animator. Don Bosko izraza animator ni uporabljal (takrat ga v današnjem pomenu še ni bilo), je pa v svojih spisih govoril o asistentih. S tem je hotel poudariti posebno vzgojiteljevo vlogo: biti kot vzgojitelj asistent otrok in mladih. Vzgojni koncept asistence se deloma prekriva s konceptom animacije. Različnih konceptov animacije in s tem različnih likov animatorjev je namreč veliko: gledališka, turistična, športna, vzgojna, verska. Animator na oratoriju svojo animatorsko oz. vzgojno dejavnost živi na način asistence.

Latinski glagol assistere pomeni: navzoč biti, pomagati, ob strani stati komu. Lahko rečemo, da je asistenca vzgojiteljeva/animatorjeva prijateljska navzočnost ob vzgajancu/udeležencu oratorija. Temeljna prvina oratorijskega animatorja je: biti zraven, biti navzoč. Dobrohotna, ljubezniva animatorjeva navzočnost (asistenca) ima dve plati: preprečenje slabega in spodbujanje dobrega.

Asistent/animator prepreči, da bi se v osebnostni rasti zgodile napake, ki bi trajno škodljivo vplivale na vzgajanca. Izhajajoč iz krščanske antropologije, vemo, da greh pusti v človeku posledice in da zavira rast v dobrem. Animator torej dobrohotno preprečuje, da bi na oratoriju nastal nered, ki bi bil škodljiv za vse. Temelj takšnega prepričanja je v ideji, da otroci in mladi niso slabi, ampak da se zaradi neizkušenosti in nepremišljenosti hitro spozabijo in naredijo slabo dejanje, ki jim pusti negativne posledice. Po drugi strani asistent/animator z zgledom in besedo spodbuja k osebnostni rasti in k dobremu.