Tri animatorjeve kreposti

Asistentova/animatorjeva stalna vzgojna navzočnost ni kakršna koli navzočnost. Rekli smo že, da je to dobrohotna navzočnost. Še bolj natančno to navzočnost opredelimo s tremi lastnostmi (krepostmi), za katere si vzgojitelj/animator prizadeva: razumnost, ljubeznivost, vernost.

Razumnost pomeni, da asistent v svojih vzgojnih predlogih ravna v skladu z zmožnostmi vzgajanca in da svoje vzgojne predloge razumno utemelji (ni avtoritaren).

Ljubeznivost je zunanji izraz vzgojiteljeve dobrohotnosti do vzgajanca. V svojem najbolj znanem vzgojnem spisu Pismo iz Rima don Bosko pravi: »Mladi naj ne bodo samo ljubljeni, ampak naj sami spoznajo, da so ljubljeni.« Vzgojni odnos se vzpostavi s prisrčnimi (ljubeznivimi) odnosi, zlasti med odmori: »Brez domačega prisrčnega odnosa ne moremo dokazati ljubezni; brez tega dokaza pa ni zaupanja.« Vzgajanec, ki se zaveda, da je ljubljen, ljubi in vzgojitelj, ki je ljubljen, doseže visoko stopnjo motivacije mladega človeka.

Vernost asistenta pomeni, da gleda mlade v luči presežnosti tega, kar vidimo in otipamo. Izhaja iz prepričanja, da je vsak človek v osebnem odnosu z Bogom, ki ga v njegovi notranjosti skrivnostno nagovarja in vodi v življenju. Zato asistent ne računa samo na svoje moči (ljubeznivost in razumnost), ampak tudi na notranjo otrokovo oz. mladostnikovo dejavnost, po kateri ga Sveti Duh motivira in vodi k dobremu.