Facebook - Oratorij.net

Namen in vizija Združenja animatorjev Oratorija

Namen Združenja animatorjev Oratorija je povezovanje in vsestranska podpora oratorijskim animatorjem pri njihovem delu z otroki in mladino.

Naša želja je, da bi oratoriji delovali kar se da kvalitetno in v skladu z osnovno idejo projekta Oratorij Slovenija. Na poti k vedno večji kvaliteti se nam zdi nujno povezovanje med oratoriji v hierarhično strukturo, ki bo zagotavljala možnost izmenjave izkušenj, znanj ter mnenj med animatorji in jim nudila izbiro različnih izobraževanj.

Cilji ZAO so:

  • kvalitetni oratorijski programi po vsej Sloveniji
  • osebnostna rast animatorjev
  • razširjanje poznavanja don Boskovega življenja
  • upoštevanje vseh štirih stebrov oratorija na vseh oratorijih
  • oblikovanje animatorske identitete – lika animatorja, ki bo zgled in spodbuda mladim
  • nenehno poudarjati pomen pristne duhovnosti za mlade in jih spodbujati k odgovornemu služenju
  • širiti evangeljsko misel(nost)
  • vključenost animatorjev pri vodenju projekta Oratorij Slovenija in pripravi oratorijskih gradiv

Naša vizija za doseganje ciljev je v povečanem številu obiskov med oratoriji in v kvalitetni pripravi srečanj za animatorje, ki bodo tem pomagala k osebnostnemu razvoju. V prvi vrsti med takšnimi srečanji so pomladanska srečanja animatorjev Oratorija (PSAO), ki se izvajajo po vseh škofijah, ter jesenska srečanja (JSAO), ki sta po eno v vsaki nadškofiji. Poleg tega spodbujamo tudi vse ostale oblike sodelovanja med animatorji, kot so izmenjava uporabnih gradiv, pomoč pri izvedbi animatorijev, organizacija raznih drugih srečanj za animatorje na škofijskih in dekanijskih ravneh ter posveti voditeljev oratorijev.